ΠPOΣOMOIΩΣH K ANAΛYΣH THΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ ΥΠΟ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΑΦΡΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ