ΠPOΣTATEYTIKEΣ KATAΣKEYEΣ ΓIA TH ΓEΩPΓIΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΔΙΑΠΕΡΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ( SME-2003-1-507865)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ