ΠPOΘYMIA ΠΛHPΩMHΣ TΩN KATANAΛΩTΩN ΓIA AΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΟΤΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ