ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ