Στοχευμένη έρευνα με στόχο την βελτιστοποίηση των τεχνικών καλλιέργειας φυλλωδών λαχανικών σε συστήματα vertical farming.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ