Σχεδιασμός – Οργάνωση Καθοδήγηση Καλλιεργειών Οικολογικών Λαχανόκηπων στο Πάρκο Π.Ε. & Α.Α.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ