Σχεδιασμός Θερμικών Διεργασιών Ετερογενών Τροφίμων που περιέχουν Υγρά και Στερεά Προϊόντα. 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ