ΣYΓKΛIΣH TΩN ENΔOΓENΩN KAI EΞΩΓENΩN (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ) ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ