ΣYΓXPONEΣ TEXNOΛOΓIEΣ ΓIA TO ΠEPIBAΛΛON ΚΑΙ THN AEIΦOPO ΓEΩPΓIKH ANAΠTYΞH

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ