ΣYΓXPONIKH MEΛETH EKTIMHΣHΣ ΔIATPOΦIKΩN ΣYNHΘEIΩN & ΔEIKTΩN YΓEIAΣ TOY EΛΛHNIKOY ΠΛHΘYΣMOY – AYTEΠIΣTAΣIA

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ