ΣYΛΛOΓH METATPOΠH KAI XPHΣH ΩΣ BIOKAYΣIΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ