Συμμετοχή στις ερευνητικές εργασίες στο πλαίσιο του έργου “Δημιουργία μικτών μικροβιακών εμβολίων στην Πελοπόννησο για παραγωγή κηπευτικών, πολλαπλασιαστικού υλικού, υδροπονία και ενισχυμένα υποστρώματα ανάπτυξης”.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ