Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ ΠΑΑ σε ενέργειες αξιολόγησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ