ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΛΥΨΗ Σ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ