ΣYNΘEΣH KYTTAPOΣTATIKΩN OPMONΩN ME ΠIΘAΝΗ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΥ ΟΡΜΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ