ΣYΣTHMA BAΣIΣMENO ΣTH ΓNΩΣH THΣ ΘEΣHΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ (FRUITFLYNET)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ