ΘAΛHΣ- AΛΛHΛOYXHΣH KAI XAPAKTHPIΣMOΣ TΩN ΓONIΔIΩMATΩN TΩN OΞYΓAΛAKTIKΩN BAKTHPIΩN STREPTOCOCCUS MACEDONICUS, STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS, LACTOBACILLUS

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ