Βιοτεχνολογική παραγωγή μικροβιακών ελαίων με χρήση ελαιογόνων ζυμών με χρήση βιομηχανικών αποβλήτων και παραπροϊόντων – 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ