ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΣΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΕ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ