ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LUPINUS MUTABILIS ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΙΟΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ