ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LUPINUS MUTABILIS ΣΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ