ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΛΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤ.(09ΣΥΝ-81-1031)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ