ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσκληση συγκρότησης Ε.Η.Δ.Ε

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 16 Ιουλίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (βλ. Συνημμένο Αρχείο Πρόσκλησης):

 

Συνημμένο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ