ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 14 Μαΐου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ θα παραμείνει κλειστός για το κοινό από την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 έως και την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 προκειμένου να εναρμονιστούν οι αναλήψεις δέσμευσης υποχρέωσης των προϋπολογισμών των έργων με το άρθρο 72 παρ. 6 του νόμου 4610/2019.

 

Εκ της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ