ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Ενημέρωση

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Ιουλίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι δεν λειτουργεί ο ανελκυστήρας στο κτίριο ( Ισαακίδη) που βρίσκεται ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ λόγω τεχνικής βλάβης.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ