ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Αυγούστου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία του ανελκυστήρα στο κτήριο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ έχει αποκατασταθεί.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ