ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Σεπτεμβρίου 2019

Σας γνωρίζουμε ότι έχει φτάσει στον ΕΛΚΕ τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (GREEK ATOMIC ENERGY COMMISSION) με αντικείμενο « Καταχώριση πηγών εκτός ιατρικής έκθεσης 8855-12/06/2019) συνολικής αξίας 248,00 € (Ημερ. Έκδοσης 29/8/2019) χωρίς να αναφέρεται σε ποιο έργο ή Επιστ. Υπεύθ. ανήκει.

Παρακαλείται όποιος του ανήκει να περάσει να το παραλάβει από τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ (κ. Χρήστο Αλεξανδράκη) για να ετοιμάσει και όλα τα σχετικά έγγραφα.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ