ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 24 Φεβρουαρίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι δεν λειτουργεί ο ανελκυστήρας στο κτήριο που στεγάζεται ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ