ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Ενημέρωση αναστολής λειτουργίας του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Ιουνίου 2019

Σας γνωρίζουμε ότι εξαιτίας βλάβης στην κεντρική κλιματιστική μονάδα του κτιρίου Ισαακίδη, ο χώρος στον οποίο στεγάζεται ο ΕΛΚΕ δεν είναι λειτουργικός υπό τις παρούσες συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας. Ως εκ τούτου, και μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης το πρωτόκολλο θα δέχεται κοινό καθημερινά από τις 11.00 έως 12.00 και οι λοιπές υπηρεσίες του ΕΛΚΕ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 11.00  έως τις 12.00 επίσης. Με νεότερη ανακοίνωσή μας θα σας ενημερώσουμε για την αποκατάσταση της λειτουργίας του ΕΛΚΕ.

 

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπ/σης

 

Καθηγητής, Στ. Ζωγραφάκης

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ