ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Ενημέρωση Δικτύου ΠΡΑΞΗ για ένταξη της Ελλάδας στις χώρες «widening»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20 Ιουλίου 2020

Ενημέρωση από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ όσον αφορά στην «εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη της αλλαγής «status» της Ελλάδας στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027), σύμφωνα με την οποία πλέον θα εντάσσεται στις ”widening” χώρες.

Η αλλαγή αυτή προσφέρει νέες ευκαιρίες στα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας για βελτίωση των επιδόσεων στην καινοτομία.

Θα έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμιστούν συνεργαζόμενα με αντίστοιχα ιδρύματα άριστων επιδόσεων άλλων χωρών και να είναι επιλέξιμα ως συντονιστές των κυρίων δράσεων «ERA Chairs», «Twinning» και «Teaming».

 

Παρακαλώ βρείτε λοιπόν συνημμένη αναφορά/ανάλυση που επιμελήθηκε το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ με την ιδιότητά του Εθνικού Σημείου Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 σχετικά με την Ειδική Δράση Μέτρων «Spreading Excellence & Widening Participation”.

 

Παράλληλα, το online φυλλάδιο (https://lnkd.in/dfeVZfy) αποτελεί μια εύπεπτη σύνοψη της σχετικής πληροφορίας για ευρεία χρήση στα Πανεπιστήμια και στους ΕΛΚΕ.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ