ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Ενημέρωση για τη λειτουργία του ΕΛΚΕ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Ιανουαρίου 2019

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το τελευταίο διάστημα υπήρξαν αποχωρήσεις υπαλλήλων του ΕΛΚΕ και συγκεκριμένα:

 

-του Υπεύθυνου Λογιστηρίου,

 

-ενός εκ των δύο Εκκαθαριστών Αμοιβών και

 

-ενός εκ των δύο Ταμιών.

 

Ταυτόχρονα, έχει παραμείνει ένας μόνο υπάλληλος για τη δημοσίευση 400 και άνω προσκλήσεων φυσικών προσώπων και αρκετών διαγωνισμών και ένας υπάλληλος για τη διεκπεραίωση όλων των αιτημάτων προμηθειών.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία  καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να ανταπεξέλθει στην τήρηση των εσωτερικών διοικητικών διαδικασιών της και παράλληλα εκπαιδεύει νέους υπαλλήλους στα αντικείμενα των ως άνω αποχωρησάντων. Επιπλέον, γίνονται προσπάθειες παραμετροποίησης του λογισμικού στις νέες θεσμικές απαιτήσεις και ανταπόκρισης στα διάφορα αιτήματα των φορέων της κυβέρνησης.

 

Δεδομένων των παραπάνω συνθηκών, όπως και της πληθώρας των νέων έργων που εγκρίθηκαν πρόσφατα και των ήδη υπαρχόντων εν ενεργεία (βλ. ενδεικτικά αριθμός εισερχομένων για το 2018 20.500 έγγραφα) είναι πιθανόν να υπάρξουν καθυστερήσεις τόσο στην αποπληρωμή των δικαιούχων και των συμβαλλόμενων στα έργα όσο και στην υλοποίηση των διαγωνισμών ή προσκλήσεων φυσικών προσώπων.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.

 

Συνημμένο: Ανακοίνωση

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ