ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Απριλίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ έχει φτάσει μια φορολογική ενημερότητα από Limerick Ιρλανδίας χωρίς διακριτή αναφορά στο όνομα του αιτούντα.

Όποιος ενδιαφέρεται ας την αναζητήσει στον ΕΛΚΕ ΓΠΑ.

 

Εκ της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. Γ.Π.Α.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ