ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Μέτρου 16

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Ιουνίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ σε συνεργασία με στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του ΓΠΑ για τα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Για την καλύτερη διοργάνωση της εκδήλωσης μπορείτε να αποστείλετε ερωτήματα που θα θέλατε να υποβάλλετε στον Φορέα Χρηματοδότησης μέχρι την Πέμπτη 28 Ιουνίου στον κ. Ζωγραφάκη στο vr1@aua.gr. Τα ερωτήματα αυτά θα αποσταλούν στον Φορέα άμεσα για να τα εξετάσουν και να μας δώσουν απαντήσεις την ημέρα της εκδήλωσης.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ