ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΕΠΕΙΓΟΝ: ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Δεκεμβρίου 2018

Παρακαλούνται όσοι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι έχουν πάρει προκαταβολές για τα έργα τους – τόσο στο έτος 2018 όσο και σε προγενέστερα έτη-  και δεν έχουν προχωρήσει στην απόδοσή τους, όπως προβούν ΑΜΕΣΑ στη διευθέτηση του θέματος με τον ΕΛΚΕ, καθώς από 14/12/2018 και εξής δεν θα είναι δυνατή η λογιστική τακτοποίησή τους έως 31/12/2018, όπως ορίζει ο νόμος 4459/2018, άρθρο 33, παρ. 4).

 

Εκ της Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ