ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Κατάληψη στον ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 28 Μαρτίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ τελεί υπό κατάληψη.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ