ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΚΕ: Ενημέρωση για τη Συμμόρφωση του ΓΠΑ στο νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 23 Μαΐου 2022
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 26 Μαΐου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

Ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ σας προσκαλεί στην Ημερίδα με τίτλο «Ενημέρωση για τη Συμμόρφωση του ΓΠΑ στο νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)» που θα πραγματοποιηθεί στις 26/05/2022 και ώρα 10.00-12.00 στην Αίθουσα Διαλέξεων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 4ης φάσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ του έργου «Προσαρμογή του ΓΠΑ και των συνδεόμενων με αυτόν συστημάτων/υποσυστημάτων του Ιδρύματος στον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» Κωδ. ΕΛΚΕ 135.0003 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους.

Η Ημερίδα απευθύνεται στο προσωπικό και τα μέλη ΔΕΠ του ΓΠΑ.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία PRIORITY CONSULTANTS SA ανάδοχο του έργου και θα αποτελείται από τα κάτωθι σκέλη:

  1. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)
  2. Ορισμοί και βασικές αρχές του Κανονισμού
  3. Ασφάλεια δεδομένων και παραβιάσεις
  1. Το νέο Πρόγραμμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΓΠΑ
  2. Υιοθέτηση Πολιτικών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  3. Διαδικασίες & Οδηγίες GDPR
  1. Ενημερωτικό βίντεο για το ΓΠΑ

Η εκδήλωση θα υποστηριχτεί από την υπηρεσία ζωντανής μετάδοσης (live streaming) του γεγονότος και θα πραγματοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο από τον εξυπηρετητή Media Server του ΓΠΑ http://mediaserver.aua.gr/live/ .

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2105294926, και στο email: elke@aua.gr .

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ