ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Λειτουργία της Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ ΓΠΑ κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 31 Ιουλίου 2018

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι υπηρεσίες της Μ.Ο.Δ.Υ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ δεν θα λειτουργούν το διάστημα 13/8/2018-24/8/2018.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ