ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 5 Ιουλίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 08 Ιουλίου 2019 τίθεται σε εφαρμογή η Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αρ. πρωτ. 9769/29.11.2018 και θέμα «Μετακίνηση Πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ» σύμφωνα με την οποία το πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ θα στεγάζεται στον 2ο όροφο του κτιρίου Ισαακίδη και θα λειτουργεί καθημερινά για το κοινό κατά τις ώρες 11.00 – 14.00.

Οι λοιπές υπηρεσίες του ΕΛΚΕ θα δέχονται κοινό κάθε Δευτέρα – Τετάρτη –Παρασκευή κατά τις ώρες 12.00-14.00 και οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία με τα στελέχη πραγματοποιείται κατόπιν προγενέστερης επικοινωνίας μαζί τους.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ