ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Νέα οδηγία χρονοχρέωσης σε έργα ΕΛΚΕ ΓΠΑ για το έτος 2017

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21 Απριλίου 2017

Σας επισυνάπτουμε την νέα οδηγία χρονοχρέωσης προσωπικού για τα έργα που υλοποιούνται από τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ για το έτος 2017.

Το παρόν να αποσταλεί ηλεκτρονικά με την ένδειξη All Users.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΥΤΑΝΗ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ

Συννημένα:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ