ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Νόμιμος εκπρόσωπος του ΕΛΚΕ ΓΠΑ από 1 Σεπτεμβρίου 2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11 Σεπτεμβρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι από τη 1η Σεπτεμβρίου 2018 και μέχρι τη δημοσίευση του ΦΕΚ για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις από τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος και Νόμιμος Εκπρόσωπος του ΕΛΚΕ ΓΠΑ είναι ο Πρύτανης Καθ. Σπυρίδων Κίντζιος.

 

Παρακαλείστε να εφαρμόσετε το ανωτέρω στα αιτήματα, στις συμβάσεις κλπ που κατατίθενται στον ΕΛΚΕ ΓΠΑ.

 

Εκ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ