ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TIME SHEETS

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 26 Ιανουαρίου 2021

Στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (https://www.elke.aua.gr/nea-efarmogi-time-sheets/) έχει αναρτηθεί η νέα εφαρμογή φύλλων χρονοχρέωσης (time-sheets) ΕΛΚΕ-ΓΠΑ και οδηγός εφαρμογής της.

Στην νέα εφαρμογή καταχωρούνται ώρες από 1/1/2021.

Στην νέα εφαρμογή υπάρχουν δυνατότητας εκτύπωσης μηνιαίων φύλλων χρονοχρέωσης ανά έργο, εκτύπωσης global time sheets ανά φυσικό πρόσωπο, παρακολούθησης των ωρών της ομάδας έργου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, ορισμό της αντιμισθίας των φυσικών προσώπων.

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται ως ακολούθως:

  • Όσοι χρήστες έχουν κωδικούς εισόδου στην web εφαρμογή των έργων, εισέρχονταν με τους ίδιους κωδικούς στην εφαρμογή των φύλλων χρονοχρέωσης.
  • Όσοι χρήστες δεν έχουν κωδικούς εισόδου στην web εφαρμογή των έργων, εισέρχονταν με τους κωδικούς της παλιάς εφαρμογής των φύλλων χρονοχρέωσης στην νέα εφαρμογή των φύλλων χρονοχρέωσης.

Στην νέα εφαρμογή έχουν συνδεθεί οι χρήστες με τα έργα στα οποία εργάζονται.

Για τεχνική υποστήριξη (σύνδεση σε έργα, προώθηση κωδικών κα) παρακαλώ όπως επικοινωνήστε με το κάτωθι προσωπικό της ΜΟΔΥ:

 

Αθανασοπούλου Ευαγγέλια eathanasopoulou@aua.gr 210-5294925
Γιακουμάτου Γεωργία ggiakou@aua.gr 210-5294860
Καρλικιώτης Δημήτριος dimkarli@aua.gr 210-5294975
Λιάσκος Γεώργιος gliaskos@aua.gr 210-5294866
Παπαδόπουλος Νικόλαος nikospapadopoulos@aua.gr 210-5294970
Παπαδοπούλου Αικατερίνη kpap@aua.gr 210-5294908
Παπαστάθη Ελενα elenapapastathi@aua.gr 210-5294855
Παπαστάθης Κωνσταντίνος kpapastathis@aua.gr 210-5294919

 

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ