ΝΕΑ ΕΛΚΕ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Πρόσκληση συγκρότησης της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 Ιουνίου 2018

Εκ μέρους του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πειραιώς σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Πειραιώς, (βλ. συνημμένο αρχείο).

 

Συνημμενά: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ