ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Παράταση προθεσμίας απορρόφησης της Εθνικής Χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα οικ. έτους 2018

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25 Νοεμβρίου 2020

Σας ενημερώνουμε για την χρονική παράταση που αναμένεται για την απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων της Εθνικής Χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα οικ. έτους 2018.

 

Συνημμένο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ