ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσκληση συγκρότησης Ε.Η.Δ.Ε -Παράταση

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 30 Ιουλίου 2018

Σας ενημερώνουμε εκ μέρους του Αναπληρωτή Πρύτανη, Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητή Μιχάλη Ζερβάκη, για τη χρονική παράταση για την υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πολυτεχνείου Κρήτης (βλ. συνημμένο αρχείο).

 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση επιλέγοντας εδώ.

 

Συνημμένα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ