ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27 Σεπτεμβρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ είναι ο Καθηγητής κ. Σταύρος Ζωγραφάκης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια βίου Μάθησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Παρακαλούμε όπως εφαρμόσετε το ανωτέρω σε όλα τα αιτήματα που κατατίθενται στην υπηρεσία μας.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ