ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Πρόγραμμα Proof-of-Concept από το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Οκτωβρίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31 Οκτωβρίου 2018

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών προκηρύσσει το πρόγραμμα Proof-of-Concept. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2018 και στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα στους ερευνητές να προωθήσουν τις ιδέες τους και να τις μετατρέψουν σε εμπορικά προϊόντα.

 

Η διαδικασία μεταφοράς μιας καινοτομίας στο στάδιο της εμπορευματοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της ιδέας, το δυναμικό της αγοράς και το σχέδιο των εφευρετών, μπορεί να γίνει με:
α. την παρουσίαση του ώριμου προϊόντος σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτών, ή
β. τη δημιουργία επιχείρησης η οποία θα προχωρήσει στην πιλοτική παραγωγή και διάθεση του προϊόντος.

 

Στο πρόγραμμα Proof-of-Concept μπορούν να υποβάλλουν ερευνητές και ερευνητικές εταιρείες από όλη την Ελλάδα.

 

Τη διαχείριση του προγράμματος και την αξιολόγηση των προτάσεων θα κάνει Συμβουλευτική Επιτροπή με μέλη τόσο από το ελληνικό όσο και το διεθνές τεχνολογικό οικοσύστημα.

 

Το πρόγραμμα Proof-of-Concept υποστηρίζεται οικονομικά από Δωρητές. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500.000 € ετησίως για την υποστήριξη 10 ιδεών (μέχρι 50.000 για κάθε έργο). Τα έργα που απαιτούν περισσότερο χρόνο ωρίμανσης θα μπορούν να επεκταθούν για 6 επιπλέον μήνες χωρίς να αυξηθεί η οικονομική υποστήριξη τους. Κάθε έργο θα αξιολογείται συνεχώς και θα διακόπτεται η υποστήριξή του αν αξιολογηθεί αρνητικά από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

 

Αντίστοιχος προϋπολογισμός για το πρόγραμμα έχει εξασφαλιστεί για δύο ακόμα έτη.

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο στην αγγλική γλώσσα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018.

 

Αναλυτικές πληροφορίες στο http://www.psppoc.gr/

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ