ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: αρ. πρωτ. 11603/18-07-2018 για 2 θέσεις Γεωπόνου ή Βιολόγου ή Τεχνολόγου Γεωπόνου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 18 Ιουλίου 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 3 Αυγούστου 2018

Ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ προκηρύσσει δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «DMC-MALVEC Αυτοματοποιημένη διαγνωστική πλατφόρμα, σύστημα διαχείρισης δεδομένων και καινοτόμο εργαλείο επικοινωνίας για την βελτίωση του ελέγχου των φορέων της ελονοσίας» με Επιστ. Υπεύθυνο την κα Φ. Φλουρή, Λέκτορα με Κωδικό GA688207, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Horizon 2020 H2020-ICT-2015 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνημμένο:

Πρόσκληση αρ. πρωτ. 11603/18-07-2018

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ