ΝΕΑ ΕΛΚΕ

Πρόσκληση ΓΓΕΤ “Κέντρα Ικανοτήτων”

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 9 Ιουλίου 2020

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει αναρτηθεί από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας πρόσκληση που αφορά χρηματοδότηση έργων της δράσης «Κέντρα Ικανοτήτων».

 

Αν υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά σας να συμμετάσχετε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μπορούν να υποβληθούν μόνο 2 προτάσεις συνολικά.

 

Στην περίπτωση που οι προτάσεις είναι περισσότερες θα πρέπει είτε αυτές να ενοποιηθούν σε κάποιο βαθμό σε μια ενιαία πρόταση είτε η Επιτροπή Έρευνας να αποφασίσει ποιες θα είναι οι επικρατέστερες λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα κριτήρια (π.χ. προστιθέμενη αξία στο Πανεπιστήμιο, αριθμός μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν, διατμηματικές προτάσεις κλπ).

 

Μπορείτε αρχικά να στείλετε στο  vr1@aua.gr εκδήλωση ενδιαφέροντος καθώς και την ομάδα που θα συμμετάσχει. Στη συνέχεια με βάση τον αριθμό των προτάσεων που θα έχουμε θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.

 

Σταύρος Ζωγραφάκης, Καθηγητής

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ