ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Ιουλίου 2020

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5063700 και Κωδ. ΕΛΚΕ 107.0001 (υπ’ αριθμ.Πρωτ. 2868/10.06.2020 Απόφαση Ένταξης), που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2020 έως 30/09/2021 και Επιστημ. Υπεύθυνο την κα Ε. Μήλιου, Καθηγήτρια κατ’ εφαρμογή των υπ’ αριθμ. πρωτ. 14533/08.05.2020, 19300/25.06.2020, 19310/25.06.2020, 20005/02.07.2020, 20018/02.07.2020 και 20997/09.07.2020 αποφάσεων Συνεδρίας της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ΓΠΑ με ΑΑΥ: 2583 (ΨΦ0246Ψ8Ζ6-ΜΕ5), προσκαλεί:

Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά επιστημονικό πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και  τις υπ’ αριθμ. 570/21.05.2020 και 572/03.07.2020 αποφάσεις της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα και τον ορισμό των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, που αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο Παράρτημα, που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Σχετικά με τα Επιστημονικά Πεδία που σας ενδιαφέρουν μπορείτε να επικοινωνείτε με τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ. Τσιμπούκας tsiboukas@aua.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ. Κωστοπούλου tina@aua.gr

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κ. Κωστοπούλου tina@aua.gr

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α. Κουτσούρης  koutsouris@aua.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Στ. Ζωγραφάκης stazog@aua.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μ. Καψοκεφάλου  kapsok@aua.gr

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ . Γ. Κοτσερίδης  ykotseridis@aua.gr

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σ. Παπανικολάου spapanik@aua.gr

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Β. Κωνσταντίνου  vikon@aua.gr

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε. Δροσινός  ehd@aua.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ          Μ. Παπαφωτίου mpapaf@aua.gr

ΓΕΩΡΓΙΑ Γ. Οικονόμου – Αντώνακα economou@aua.gr

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΟΛΟΓΙΑ Ν. Καβαλλιεράτος nick_kaval@aua.gr

ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ε. Παπλωματάς  epaplom@aua.gr

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Κ. Σωτηράκογλου  sotirakoglou@aua.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κ. Μουντζούρης kmountzouris@aua.gr

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ‘Η ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ Α. Λ. Χάγερ  a.hager@aua.gr

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Π. Χατζόπουλος phat@aua.gr

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ /ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ Η. Ηλιόπουλος eliop@aua.gr

ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Π. Χατζόπουλος phat@aua.gr

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Π. Παναγάκης ppap@aua.gr

ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι. Παπανικολάου i.pap@aua.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Χ. Χαρίτος bakis@aua.gr

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ . Κ. Οιχαλιώτης  ehaliotis@aua.gr

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ Α. Παντέρα pantera@aua.gr

ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ Α. Μερτζάνης amertzanis@aua.gr

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  Γ. Παπαδόπουλος gpapadop@aua.gr

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Δ. Σακάς d.sakas@aua.gr

MARKETING ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. Σακάς  d.sakas@aua.gr

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δ. Σακάς d.sakas@aua.gr

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ι Α. Κουτσούρης  koutsouris@aua.gr

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΙΙ Α. Κουτσούρης  koutsouris@aua.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ . Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Χ. Παπαδάς  cpap@aua.gr

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η/Υ Χ. Παπαδάς cpap@aua.gr

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ. Καλούδης kaloudis@aua.gr

ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ Α. Παντέρα pantera@aua.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α. Μερτζάνης amertzanis@aua.gr

ΔΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ . Χ. Θωμαΐδης thomaidis@aua.gr

ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ -ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α. Παπαδόπουλος ampapadopoulos@aua.gr

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Χ. Χαρίτος bakis@aua.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Α. Ρεζίτης arezitis@aua.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κ. Μουντζούρης kmountzouris@aua.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γ. Οικονόμου Αντώνακα economou@aua.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Κ. Κωστοπούλου  tina@aua.gr

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ/ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Γ. Γεωργακόπουλος  ginf5geg@aua.gr

 

Επισυνάπτεται:Πρόσκληση για τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 21200/10-07-2020

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ