ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Πρόσκλησεων με αρ. πρωτ.: 1) 25289/03-09-2020, 2) 25433/07-09-2020, 3) 25823/09-09-2020, 4) 25821/09-09-2020 , 5) 25836/10-09-2020

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 15 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30 Σεπτεμβρίου 2020

Η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης αιτήσεων, στο πλαίσιο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.:

1) 25289/03-09-2020
2) 25433/07-09-2020
3) 25823/09-09-2020
4) 25821/09-09-2020
5) 25836/10-09-2020

μέχρι και την Τετάρτη 30/09/2020 στις 13:15.

Επισυνάπτεται: Απόφαση Παράτασης Καταληκτικής Ημερομηνίας Κατάθεσης Αιτήσεων

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ